Pravni ugao                                                                                                                       

13. jula 2023. 

                                                                          
Napisao
advokat Luka Jovanović, programski direktor FBD

Važnost žalbe nepoželjnog lica

Zadržavanje ruskog anti-ratnog aktiviste Petera Nikitina na graničnom prelazu aerodroma „Nikola Tesla“ ponovo je u žižu javnosti vratilo arbitrerno i ničim obručeno diskreciono postupanje granične policije o kojem smo već prethodno pisali u slučaju Domagoja Margetića.
Iako ova dva slučaja, naizgled, nemaju nikakve dodirne tačke ono što ih povezuje je upravo pravni postupak (ili nešto što pretenduje da liči na njega) kojim je ovim strancima zabranjen ulazak u Srbiju! Naime, pravni osnov na koji se granična policija pozvala u ovom slučaju je identičan kao i u slučaju g. Margetića.
Sve što smo tom prilikom rekli o postupanju granične policije, graničnoj kontroli i sudskoj zabrani ulaska u zemlju kao osnovu za odbijanje dozvole za prelazak granice važi i u slučaju g. Nikitina.
                                                                 Peter Nikitin
Ipak, za razliku od slučaja g. Margetića, nadati je se da će ovaj put sve činjenice vezane za ovaj slučaj biti isterane na videlo budući da je zastupnik g. Nikitina advokat Čedomir Stojković već najavio ulaganje žalbe na ovu odluku granične policije.

Zbog čega je žalba u konkretnom slučaju toliko značajna? Zbog toga što će, ukoliko bude podneta bez formalnih nedostataka u za to predviđenom roku, o toj žalbi morati da se izjasni samo Ministarstvo unutrašnjih poslova u formi rešenja koje bi po funkciji morao da potpiše sadašnji ministar g. Gašić.

U tom rešenju, osim izreke odluke po žalbi, morala bi biti sadržana hronologija celog slučaja Nikitina, uključujući tu i obrazloženje prvobitne odluke o zabranu ulaska u zemlju.

Ono što je posebno značajno je svakako što bi u obrazloženju rešenja moralo da stoji kako smo došli u situaciju da granična policija tvrdi da postoji zabrana ulaska u zemlju neosuđivanom strancu sa uredno prijavljenim boravištem u Srbiji iako se takva odluka može zasnivati samo na pravnosnažnoj osuđujućoj presudi koja bi morala da se pojavi u evidenciji već prilikom rutinske pasoške kontrole?

Verovatnije je, ipak, da ovo obrazloženje nikada neće ugledati svetlost dana već da će Nikitinu – usled pritiska javnosti – naprasno biti dozvoljen ulazak u Srbiju baš kao što mu je naprasno to pravo i uskraćeno. Moguće čak i pre nego što žalba stigne tamo gde treba!

Iako bi takav ishod, naizgled, pogodovao g. Nikitinu on bi ipak ostavio nerešenim pitanje poštovanja prava koja Ustav Srbije priznaje stranim državljanima, naročito političkim disidentima.

U kontekstu trenutne političke situacije u zemlji, kao i okolnostima kada mnoštvo ruskih državljana svoje utočište od rusko-ukrajinskog rata traži upravo u Srbiji, odgovor na to pitanje je danas možda bitniji nego ikada i upravo to je ono što protagonisti – kao i posmatrači – ove drame ne smeju smetnuti s uma.