Sankcije za Aleksandra Vulina
kao pojedinca
 
11.jula 2023.
 
VAŠINGTON - Danas je Kancelarija za kontrolu stranih imovinskih sredstava (OFAC) američkog Ministarstva finansija sankcionisala pojedinca u Srbiji u skladu sa Izvršnom naredbom (E.O.) 14033.
Označavanje Aleksandra Vulina ističe odlučnost Sjedinjenih američkih država da drže odgovornima one koji se bave koruptivnim radnjama koje dalje promovišu vlastite političke agende i lične interese na štetu mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Ove koruptivne radnje olakšavaju maligne aktivnosti Rusije u Srbiji i regionu.

"Ministarstvo finansija neće oklevati da cilja aktere koji zloupotrebljavaju svoje pozicije radi lične koristi dok istovremeno podrivaju efektivno i demokratsko upravljanje na Zapadnom Balkanu", izjavio je pomoćnik sekretara Ministarstva finansija za terorizam i finansijsku obaveštajnost, Brajan E. Nelson.
"Današnje delovanje drži Aleksandra Vulina odgovornim za njegove koruptivne i destabilizujuće radnje koje su takođe olakšale maligne aktivnosti Rusije u regionu."

SLUŽBENIK KOJI KORISTI SVOJU POZICIJU POLITIČKOG UTICAJA RADI LIČNE I PARTIJSKE KORISTI

Aleksandar Vulin je bio umešan u međunarodni organizovani kriminal, trgovinu narkoticima i zloupotrebu javne funkcije. Vulin je održavao uzajamno korisnu vezu sa Slobodanom Tesićem, srpskim trgovcem oružja koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, pomažući da Tesićeva nezakonita isporuka oružja slobodno prelazi preko granica Srbije.
Vulinove radnje su povećale korupciju unutar vladinih institucija Srbije.
Ove radnje uključuju zloupotrebu njegove vlasti radi lične koristi, uključujući učešće u mreži trgovine drogom. Koristio je svoje javne funkcije da podrži Rusiju, olakšavajući maligne aktivnosti Rusije koje narušavaju sigurnost i stabilnost Zapadnog Balkana i pružaju Rusiji platformu za dalje širenje uticaja u regionu.
Vulin je direktor Bezbednosno informativne agencije i ranije je obavljao dužnost ministra odbrane i ministra unutrašnjih poslova.
Ove institucije nisu mete ovih sankcija.
OFAC označava Vulina u skladu sa E.O. 14033 zbog odgovornosti ili saučesništva u korupciji vezanoj za Zapadni Balkan, uključujući korupciju od strane vlade na Zapadnom Balkanu, ili trenutnih ili bivših zvaničnika na bilo kojem nivou vlasti na Zapadnom Balkanu, kao što su pronevera javnih sredstava, otimačina privatne imovine radi lične koristi ili političkih ciljeva ili mito.

IMPLIKACIJE SANKCIJA

Kao rezultat današnjeg delovanja, sva imovina i interesi u imovini označene osobe opisane gore, koja se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama ili su u posedu ili pod kontrolom američkih lica, su blokirani i moraju biti prijavljeni OFAC-u.
Osim toga, sve entitete koji su u vlasništvu, direktno ili indirektno, pojedinačno ili u ukupnom iznosu od 50% ili više od strane jedne ili više blokiranih osoba takođe su blokirani.
Sve transakcije koje uključuju imovinu ili interese u imovini označenih ili drugih blokiranih osoba od strane američkih lica unutar (ili tranzitirajući) Sjedinjenih Američkih Država su zabranjene osim ako nisu odobrene opštom ili posebnom dozvolom koju je izdala OFAC, ili su izuzete.
Zabrane uključuju davanje bilo kakvih priloga ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od strane, za ili u korist bilo koje sankcionisane osobe, ili primanje bilo kakvih priloga ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od takve osobe.
Pored toga, finansijske institucije i druge osobe koje se bave određenim transakcijama ili aktivnostima sa sankcioniranim pojedincem mogu se izložiti sankcijama ili biti predmet izvršnog postupka. Original dokumenta

*     prevod je preuzet sa FB
** naslov FBD