Beograd, 24.07.2022.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
DA SE DISTANCIRA
OD GRADONAČELNIKA

Forum za bezbednost i demokratiju najoštrije osuđuje izjave gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića kojima se relativiziraju presude za genocid u Srebrenici i poziva odbornike Skupštine grada Beograda i Skupštinu u celini da se nedvomisleni distanciraju od anti-civilizacijskih stavova prvog čoveka Beograda!

FBD smatra da takve izjave, osim što predstavljaju zaprepašćujuće oglušavanje o istinu o jednom od najgorih zločina počinjenih u Evropi nakon Drugog svetskog rata, predstavljaju i osnov za utvrđivanje krivične odgovornosti gradonačelnika Šapića za rasnu diskriminaciju zbog koje se u Republici Srbiji mogu izreći i zatvorske kazne!

FBD u tom kontekstu poziva javno tužilaštvo da u najkraćem roku pokrene istragu protiv gradonačelnika Šapića zbog postojanja osnova sumnje da je svojim javnim istupima izvršio krivično delo rasne diskriminacije previđeno čl. 387 tačka 5 Krivičnog zakona RS.

FBD najzad ali ne na poslednjem mestu ocenjuje da ovaj novi verbalni prelaz Rubikona gradonačelnika Šapića predstavlja dodatno štetno novo opterećenje imidža Beograda uoči septembarskog Europiride-a i dodatno šteti već ozbiljno ugroženom ugledu Srbije kao zemlje kandidata za članstvo u EU.


* izjava gradonačelnika Aleksandra Šapića

** Ćlan 387 Tačka  5 Krivičnog zakonika RS
Ko javno odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težinu genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina učinjenih protiv grupe lica ili člana grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, vere, porekla, državne, nacionalne ili etničke pripadnosti, na način koji može dovesti do nasilja ili izazivanja mržnje prema takvoj grupi lica ili članu te grupe, ukoliko su ta krivična dela utvrđena pravnosnažnom presudom suda u Srbiji ili Međunarodnog krivičnog suda,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.