SADRŽAJ

 

Dva uvoda u ovu knjigu

Predgovor srpskom izdanju

Predgovor

 

I DEO 
UVOD U SAVEZ

Šta je NATO?  

Istorija Saveza

Osnovni bezbednosni zadaci NATO-a  

Prilagodjavanje promenjivom bezbednosnom okruženju  

Zaključak

 

II DEO

POLITIKA I DONOŠENJE ODLUKA

POGLAVLJE   1: Glavna politika i institucije za donošenje odluka

POGLAVLJE   2: Upravljanje krizama

POGLAVLJE   3: Dimenzija odbrambenog planiranja

POGLAVLJE   4: Zajednički finansirana sredstva, budzet i  upravljanje finansijama

POGLAVLJE   5: Nuklearna politika

POGLAVLJE   6: Ekonomska dimenzija

 

III DEO

CIVILNE I VOJNE STRUKTURE NATO-A

POGLAVLJE   7: Civilna organizacija i strukture

POGLAVLJE   8: Glavni zadaci Međunarodnog osoblja

POGLAVLJE   9: Vojna organizacija i strukture

POGLAVLJE 10: Glavni zadaci Međunarodnog vojnog osoblja

POGLAVLJE 11: Specijalizovane organizacije i agencije

POGLAVLJE 12: Glavni odbori i politička tela NATO-a

 

IV DEO

ULOGA SAVEZA U OPERACIJAMA OČUVANJA MIRA I PODRŠKE MIRU

POGLAVLJE 13: Uloga NATO-a u Bosni i Hercegovini

POGLAVLJE 14: Sukob na Kosovu i uloga KFOR-a

POGLAVLJE 15: Uloga NATO-a u bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji*

POGLAVLJE 16: Uloga NATO-a u Avganistanu

POGLAVLJE 17: Uloga NATO-a u Iraku

POGLAVLJE 18: Uloga NATO-a u Darfuru

 

V DEO

SUZBIJANJE NOVIH PRETNJI I RAZVOJ NOVIH SPOSOBNOSTI

POGLAVLJE 19: Uloga Saveza u borbi protiv terorizma i proliferacije  oružja za masovno uništenje

POGLAVLJE 20: Nove sposobnosti

 

VI DEO

OTVARANJE SAVEZA NOVIM ZEMLJAMA ČLANICAMA

POGLAVLJE 21: Proces proširenja

POGLAVLJE 22: Akcioni plan za članstvo

 

VII. DEO

PARTNERSTVO I SARADNJA

POGLAVLJE 23: Evroatlantsko partnerstvo: Evroatlantski savet za partnerstvo  i Partnerstvo za mir

POGLAVLJE 24: NATO i Rusija

POGLAVLJE 25: NATO i Ukrajina

POGLAVLJE 26: Saradnja sa zemljama Mediterana i šireg Bliskog  istoka

POGLAVLJE 27: Saradnja sa zemljama Jugoistočne Europe

   

VIII DEO

NATO – EU ODNOSI

POGLAVLJE 28: Strateško partnerstvo NATO-a i Evropske unijeX 

 

IX DEO

ŠIRI OKVIR INSTITUCIJA ZA BEZBEDNOST

POGLAVLJE 29: Odnosi NATO-a s Ujedinjenim nacijama

POGLAVLJE 30: NATO i Organizacija za evropsku bezbednost i  saradnju

POGLAVLJE 31: Saradnja sa drugim međunarodnim organizacijama 

POGLAVLJE 32: Saradnja sa parlamentarnim i nevladinim organizacijama

 

X DEO

PROGRAMI, AKTIVNOSTI, ORGANIZACIJE I AGENCIJE

POGLAVLJE 33: Protivvazdušna obra na

POGLAVLJE 34: Vazdušni sistem za rano upozorenje

POGLAVLJE 35: Vazdušni prostor i upravljanje vazdušnim saobraćajem

POGLAVLJE 36: Saradnja i planiranje na području naoružanja i opreme

POGLAVLJE 37: Kontrola naoružanja i razoružanje

POGLAVLJE 38: Planiranje za slučaj civilnih vanrednih situacija

POGLAVLJE 39: Komunikacioni-informacioni sistemi

POGLAVLJE 40: Obrazovanje i obuka

POGLAVLJE 41: Elektronsko ratovanje

POGLAVLJE 42: Logistika

POGLAVLJE 43: Meteorologija

POGLAVLJE 44: Vojna okeanografija

POGLAVLJE 45: Komunikaciono-informacioni programi Uprave  za  javnu diplomatiju

POGLAVLJE 46: Naucni programi i programi zaštite životne sredine  Uprave za javnu diplomatiju

POGLAVLJE 47: Istraživanje i tehnologija

POGLAVLJE 48: Standardizacija

 

DODACI

DODATAK 1 Skraćenice

DODATAK 2 Severnoatlantski sporazum

 

NAPOMENA: Reference na bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju u ovoj knjizii označene su zvezdicom (*)