Beograd, 20.04.2022.

 

 

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

VULIN DA NE VRŠI PRITISAK NA PREDSEDNIKA DRŽAVE
I FORMIRANJE BUDUĆE VLADE

Forum za bezbednost i demokratiju zaprepašćen je i osuđuje način na koji je Aleksandar Vulin danas plasirao svoju političku izjavu zloupotrebljavajući website Minististarstva unutrašnjih poslova Srbije i funkciju Ministra unutrašnjih poslova.


FBD smatra da ta izjava, objavljena u rubrici aktivnosti na website-u MUPa, predstavlja dosad nezabeleženi i neviđeni javni pritisak nekog funkcionera na Predsednika države koji otežava i njegov rad kao i ionako tešku medjunarodnu pozicijiu i unutrašnje političke prilike u Srbiji.

FBD ističe da ono što je najspornije u izjavi Aleksandra Vulina nije njen sadržaj koji, polazeći od toga ko izjavu daje, nije ni mogao biti drugačiji; već način na koji se ta izjava plasirala u javnost.

FBD podseća da je u konkretnom slučaju ovu poruku Vulin plasiorao kao manjinski koalicioni partner vladajuće većine, i da njom direktno vrši pritisak na formiranje i politiku buduće vlade ali da to ne čini kao predsednik stranke, već sa pozicije ministra u tehničkom mandatu.
Time Vulin direktno zloupotrebljava društvenu i medijsku vidljivost MUP koju, pojedinačno posmatrano, njegova stranka nikada nije mogla niti će moći da dosegne.

FBD naglašava da ova vrsta manipulacije nije izolovani incident, budući da je Aleksandar Vulin sličnoj strategiji pribegavao i ranije, tada sa mesta ministra odbrane, nakon parlamentarnih izbora 2020. godine, kada je učešće njegove stranke u vladi takođe bilo upitno.

FBD ističe da svojim javnim istupanjem Aleksandar Vulin, osim što zloupotrebljava javne resurse u cilju plasiranja svojih odnosno partijskih stavova i poruka, direktno podriva poziciju Republike Srbije u trenutnoj političkoj situaciji, koja se tiče zvaničnog stava Republike Srbije o ratu u Ukrajini, što svakako zahteva jedan daleko odmereniji, diplomatski rečnik – posebno ako se plasira iz ministarstva, a ne iz partijskih katakombi.

FBD ne na poslednjem mestu ističe da ukoliko je do sada bilo sumnje, današnje plasiranje izjave Aleksandra Vulin predstavlja krunski dokaz da u ovom izuzetno politički delikatnom trenutku po Republiku Srbiju on ne može i ne sme biti u razmatranju za člana buduće vlade u bilo kom resoru ili u državnoj službi ukoliko Srbija nastavlja svoj put ka Evropskoj uniji.