Pismo poslanika Parlamenta EU

Parlamentarci EU ne podsećaju samo Srbiju na važnost vladavine prava, već i samu EU, njene članice, pa i njenu vladu, Evropsku komisiju!
U četvrtak 25.marta oni su usvojili Rezoluciju kojom zahtevaju da Evropska komisija što pre izadje sa jasnim planom primene mera zaštite vladavine prava protiv Madjarske i Poljske.
Istog dana EU parlamentarac DANIEL FREUND, uputio otvoreno pismo na više adresa medju kojima i predsedniku FBD Milanu Jovanoviću.
On u pismu  koje FBD objavljuje u celini objašnjava razloge i pozadinu donošenja ove rezolucije.  Daniel Freund:  poslanik Parlamenta EU (Nemačka) u Klubu zelenih 

Nečinjenje Evropske komisije za vladavinu prava:
Evropski parlament upozorava da će pokrenuti postupak pred Evropskim sudom pravde

 

 

Dragi novinari,

Dragi svi koji ste zainteresovani,

Danas, u četvrtak,(25. marta 2021. Op.pr.) Evropski parlament će glasati o rezoluciji koja postavlja rok do kojeg (Evropska Op.pr.) Komisija mora da počne da primenjuje mehanizam za zaštitu vladavine prava (očekuje se da će na sednici za rezoluciju glasati prosta većina). Komisija do 1. juna mora da izvesti Parlament o tome kada i kako planira da primeni mehanizam protiv država članica koje se sistematski oglušavaju o vladavinu prava. Na osnovu toga, Parlament će odlučivati da li će pred Evropskim sudom pravde pokretati postupak protiv Komisije zbog njenog nepostupanja.

Mehanizam je stupio na snagu 1. januara 2021. godine, nakon teških pregovora. Komisija ima isključivo pravo određivanja sankcija. Predstavnici Komisije nedavno su izjavili da žele da sačekaju ishod parnica Poljske i Mađarske pred Evropskim sudom pravde protiv mehanizma i da izrade smernice za njegovu primenu. U rezoluciji Parlament pojašnjava da ni parnica Zemlje Članice protiv mehanizma, koja je u toku, ni izrada smernica ne predstavljaju opravdanje za odlaganje primene mehanizma.

Daniel Freund, pregovarač Zelenih za rezoluciju, objašnjava:

„Svaki dan u kom Komisija ne odredi sankcije pobeda je za Viktora Orbana. U Mađarskoj se proizvode činjenice, gotovo na dnevnoj bazi. Gase se radio stanice, novine se više ne objavljuju. Dok se to događa, Fidesova vlada razvija još prefinjenije načine za preusmeravanje EU fondova. Pri svemu tome smo u jedinstvenoj situaciji da Komisija – čuvar sporazuma – odbija da primenjuje važeće Evropsko pravo. Mehanizam za zaštitu vladavine prava je na snazi od 1. januara. Dokazi protiv Viktora Orbana su nepregledni. Ne samo u poslednja tri meseca, već i poslednjih deset godina. Vreme za sankcije je sada.“

„Činjenica da Komisija ne postupa u ovoj stvari predstavlja izuzetan nemar. Komisija se poziva na prateću deklaraciju tokom predsedavanja Nemačke. Ova deklaracija tvrdi da se moraju izraditi smernice za primenu mehanizma. To su jeftini izgovori. Evropski parlament ne prihvata ovaj zakulisni dogovor.“

„Za nas ova Rezolucija predstavlja poslednju opomenu Komisji: Radite svoj posao ili će biti zakonskih posledica. Vladavina prava u Evropi ne može da čeka. Nećemo dozvoliti dalje ugrožavanje osnovnih prava građana Evrope. Ako se nikakve mere ne preduzmu do leta, predsednica Komisije Ursula von der Leyen moraće svoje razloge da iznese pred Evropskim sudom pravde.“

Najvažniji izvodi iz rezolucije

(…)

9. Naglašava da je Komisija dužna da obavesti Evropski parlament i Savet bez odlaganja o bilo kakvoj opomeni poslatoj Zemlji Članici ukoliko ima razložnih osnova da razmatra da li su uslovi za uvođenje mera propisanih u Propisu ispunjeni; primećuje sa razočaranjem odsustvo bilo kakvog pisanog obaveštenja Zemljama Članicama od stupanja Propisa na snagu, uprkos mnoštvu briga zbog brojnih kršenja vladavine prava navedenih u Izveštaju Komisije o vladavini prava za 2020. godinu, koji utiču na valjano finansijsko upravljanje budžetom Unije i ostaju nerazrešeni od strane Zemalja Članica; naglašava da druge procedure propisane zakonima Unije ne omogućavaju Komisiji efikasniju zaštitu budžeta Unije;

10. Poziva Komisiju da redovno obaveštava Parlament o svim tekućim istragama zbog povrede načela vladavine prava koji bi mogli da utiču ili ozbiljno ugroze valjano finansijsko upravljanje budžetom Unije na dovoljno direktan način, u skladu sa Propisom o uslovu vladavine prava i sporazumom o inter-institucionalnom okviru između Evropskog parlamenta i Komisije;

(…)

13. Naglašava da primena Propisa o uslovu vladavine prava ne može biti uslovljena usvajanjem smernica i poziva Komisiju da izbegne bilo kakvo dalje odlaganje primene Propisa; podseća da bilo koje smernice neće podrivati namenu zakonodavaca; konstatuje da je Komisija počela izradu nacrta smernica za primenu Propisa; zahteva da, ukoliko Komisija oceni da su smernice neophodne, one budu usvojene u najkraćem roku a najkasnije do 1. juna 2021. godine i insistira da Parlament bude o njima konsultovan pre njihovog usvajanja;

14. Ukoliko Komisja ne ispuni obaveze propisane ovom Rezolucijom i ne pruži Parlamentu gore navedene informacije do 1. juna 2021. godine, Parlament će smatrati da to predstavlja propuštanje postupanja i posledično će preduzeti mere u skladu sa čl. 265 TFEU protiv Komisije;

POZADINA: Zašto Evropska Komisija do sada nije aktivirala mehanizam


Na kraju prošlogodišnjih pregovora, Komisija je pod pritiskom Mađarske, Poljske i Predsedavajućeg saveta Nemačke pristala na zakulisni dogovor. Da bi Mađarska i Poljska pristale na stvaranje mehanizma Komisija je izjavila da neće aktivirati mehanizam dok su toku parnice kojima se osporava njegova zakonitost pred Evropskim sudom pravde. To će do dve godine odložiti primenu mehanizma. Pored toga, obećala je i da će prvo pripremiti detaljnije smernice za primenu mehanizma.

Iz pravne perspektive, primena mehanizma ne može biti odložena postupkom pred Evropskim sudom pravde. Komisija bi bila sprečena da ga primenjue samo ako bi ESP proglasio mehanizam ništavim i nevažećim u presudi. Razrada smernica za primenu mehanizma nije pravno neophodna za njegovo aktiviranje.

Mađarska i Poljska su podnele tužbu protiv mehanizma pred ESP-om prošle nedelje. Još uvek se čeka odluka suda. Parlament planira da traži da se u ovom predmetu sprovede ubrzani postupak.

Možete naći moj govor sa sednice o rezoluciji na sledećem linku

Kompletan tekst rezolucije možete pronaći na sledećem linku