Povratak Amerike

JOE BIDEN, predsedik SAD posredstvom video linka obrato se učesnicima MSC, Minhenske bezbednosne konferencije, na njenoj  posebnoj sesiji 19. februara 2021. Transkript njegovog obraćanja preuzet je sa linka kancelarije Bele kuće i preveden od FBD

 

Hvala vam, gospodine ambasadore. Sjajno je biti sa Angelom i Emmanuelom. Upravo smo - iz perspektive Vašingtona - proveli deo jutra zajedno. Ali želim da pozdravim sve vas i da se zahvalim Minhenskoj konferenciji što je domaćin ove specijalne sesije.

Decenijama sam, kao što ste istakli, učestvovao na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji - kao američki senator, pridružujući se svojim kolegama iz opozicije kako bih potvrdio značaj transatlantskog partnerstva i tri puta kao potpredsednik Sjedinjenih Država, uključujući tu i izlaganje prvog međunarodnog spoljnopolitičkog obraćanja administracije Obama-Biden u prvim mesecima  našeg mandata.

A pre dve godine, kao što ste istakli, kada sam poslednji put govario u Minhenu, bio sam običan građanin; bio sam profesor, a ne izabrani zvaničnik. Ali tada sam rekao: „Vratićemo se.“ A, ja sam čovek od reči. Amerika se vratila!

Govorim danas kao predsednik Sjedinjenih Država na samom početku moje administracije i svetu šaljem jasnu poruku: Amerika se vratila. Transatlantski savez se vratio. I ne gledamo unazad već unared, zajedno.

Sve se svodi na ovo: Transatlantski savez je snažna baza – glavna baza - na kojoj se izgrađuju naša kolektivna sigurnost i naš zajednički prosperitet. Po mom mišljenju, partnerstvo između Evrope i Sjedinjenih Država jeste i mora ostati kamen temeljac svega onoga što se nadamo da ćemo postići u 21. veku, baš kao što je to bilo u 20. veku.

Izazovi sa kojima se danas suočavamo su drugačiji. Nalazimo se na prelomnoj tački. Odkad sam vam govorio kao senator, čak i kao potpredsednik, globalna dinamika se promenila. Nove krize zahtevaju našu pažnju. I ne možemo se fokusirati samo na konkurenciju zemlja koje prete da podele svet ili samo na globalne izazove koji prete da nas sve potope,  ako ne budemo sarađivali. Moramo činiti i jedno i drugo, radeći u tandemu sa našim saveznicima i partnerima.

Dozvolite mi, onda, da raspršim bilo kakve preostale sumnje: Sjedinjene države će blisko sarađivati sa našim partnerima iz Evropske unije i glavnim gradovima širom kontinenta - od Rima do Rige – u susret nizu zajedničkih izazova sa kojima se suočavamo.


Nastavićemo da se zalažemo za cilj cele, slobodne i mirne Evrope. Sjedinjene države su u potpunosti posvećene našem NATO savezu i pozdravljam veće ulaganje Evrope u vojne kapacitete koje omogućavaju našu zajedničku odbranu.

Znate, i meni i Sjedinjenim Državama, i nama, da ćemo se držati sporazuma  – bićemo verni Članu 5. To je garancija. Napad na jednog je napad na sve. To je naš nepokolebljivi zavet. A jedini put na  kad se pozivalo na Član 5 bilo je nakon napada na Sjedinjene države 11. septembra. Vi, naši saveznici, pridružili ste nam se u borbi protiv Al Kaide, a Sjedinjene države nameravaju da se dalje tesno konsultuju sa našim NATO saveznicima i partnerima o daljim potezima u Avganistanu.

Moja administracija snažno podržava diplomatski proces koji je u toku i kojim bi se  okončao rat koji se vodi 20 godina. I dalje smo posvećeni tome da Avganistan nikada više ne bude baza za terorističke napade na Sjedinjene države i naše partnere i naše interese.

Naši evropski partneri bili uz nas u borbi protiv ISISa. Samo ove nedelje, ministri odbrane NATO-a odobrili su značajno proširenu misiju obučnu i savetodavnu misiju u Iraku, koja će biti od vitalnog značaja u tekućoj borbi protiv ISISa. Ne smemo dozvoliti ISISu da se ponovo formira, da se pregrupiše i da ugrožava ljude na Bliskom Istoku, u Evropi, Sjedinjenim Državama i drugde.

I dok Sjedinjene države predizimaju temeljitu reviziju položaja sopstvenih snaga širom sveta, naredio sam zaustavljanje povlačenja američkih trupa iz Nemačke. Takođe ukidam i ograničenje koje je prethodna administracija odredila za broj američkih snaga koje mogu biti stacionirane u Nemačkoj.

Znam - znam da je proteklih nekoliko godina napreglo i dovelo u iskušenje naše transatlantske odnose, ali Sjedinjene države su odlučne, rešene da se ponovo povežu sa Evropom, da se konsultuju sa vama, i ponovo zasluže svoju poziciju pouzdanog liderstva.

Ranije danas, kao što je navedeno, učestvovao sam na prvom sastanku lidera zemalja G7, gde sam govorio o dramatičnoj potrebi da se koordinišu multilateralne akcije za rešavanje problema COVIDa-19, globalne ekonomske krize i ubrzavanja klimatske krize i mnogih drugih kriza.

Ostvarivanje ovih ciljeva zavisiće od osnovnog strateškog opredeljenja, a ono glasi: Sjedinjene države moraju obnoviti trajne američke prednosti kako bismo današnjim izazovima mogli da odgovorimo sa pozicije snage. To znači bolju izgradnju naše ekonomske baze; ponovno zauzimanje našeg mesta u međunarodnim institucijama; jačanje naših vrednosti kod kuće i javno zalaganje za njih širom sveta; osavremenjivanje naših vojnih sposobnosti uz istovremeno vođenje diplomacije; revitalizacija američke mreže saveza i partnerstava koja su svet učinila sigurnijim za sve ljude.

Znate, nadam se da će nam se i druge demokratije  pridružiti u ovom vitalnom poslu. Naša partnerstva su trajala i rasla tokom godina jer su ukorenjena u bogatstvu naših zajedničkih demokratskih vrednosti. Ona nisu transakciona. Nisu eksploatatorska. Ona se izgradjena na viziji budućnosti u kojoj je važan svaki glas, gde su zaštićena prava svih i u kojoj se poštuje vladavina prava.

Niko od nas nije u potpunosti uspeo u ovome – niko od nas nije u potpunosti ostvario ovu viziju. Nastavljamo da stremimo ka tome.  A na mnogim mestima,  uključujući tu  i Evropu i Sjedinjene države, demokratski napredak je napadnut.

Znam mnoge od vas već veoma, veoma dugo, a vi znate da ja govorim ono što mislim,  te mi dozvolite da vam svima kažem otvoreno: Nalazimo se usred fundamentalne debate o budućnosti našeg sveta i pravcu u kojem će se on kretati. Nalazimo se na prekretnici između onih koji, uzimajući u obzir sve izazove sa kojima se suočavamo – od četvrte industrijske revolucije do globalne pandemije – tvrde da je autokratija najbolji put napred, i onih koji shvataju da je demokratija od suštinskog značaja – da je esencijalna u suočavanju sa tim izazovima.

 

Kao što sam rekao, istoričari će analizirati ovaj trenutak  i pisati o njemu kao o prekretnici. A ja verujem – svakim delićem svog bića – da demokratija mora i da će prevladati. Moramo pokazati kako demokratije još uvek mogu da pomognu našim ljudima u ovom promenjenom svetu. Po mom mišljenju, to je naša suštinska misija.

Demokratija se ne dešava slučajno. Moramo je braniti, boriti se za nju, jačati je, i obnavljati. Moramo dokazati da naš model nije relikt naše istorije; on je jedini najbolji način za oživljavanje obećanja naše budućnosti. A ako budemo radili zajedno sa našim demokratskim partnerima, sa snagom i samopouzdanjem, znam da ćemo izaći u susret svakom izazovu i nadmašiti svakog izazivača.

Znate, moramo se zajedno pripremiti za dugoročno strateško takmičenje sa Kinom. Način na koji će Sjedinjene države, Evropa i Azija raditi zajedno na osiguranju mira i odbrani naših zajedničkih vrednosti i unapređenju našeg prosperiteta širom Tihog okeana biće jedan od najbitnijih napora koje preduzimamo. Takmičenje  sa Kinom biće tesno. To je ono što očekujem i to pozdravljam, jer verujem u globalni sistem koji su Evropa i Sjedinjene države, zajedno sa našim saveznicima u Indo-Pacifiku, toliko naporno gradile tokom poslednjih 70 godina.

Trka za budućnost može biti naša. Ali da bi bila naša moramo jasno sagledati istorijske investicije i partnerstva koja su za to neophodna. Moramo da štitimo – moramo zaštititi prostor za inovacije, intelektualnu svojinu i stvaralački genij koji prosperira samo u otvorenim, demokratskim društvima uz slobodnu razmenu ideja. Moramo se starati o tome da koristi od napretka budu distribuirane ravnomerno i u širinu, a ne samo među nekolicinom.

Moramo se suprotstaviti ekonomskim zloupotrebama i prinudi kineske vlade koje podrivaju temelje međunarodnog ekonomskog sistema. Svi - apsolutno svi - moraju igrati po istim pravilima.

Američke i evropske kompanije dužne su da korporativno upravljanje učine javnim – da uspostave korporativnu strukturu upravljanja i da poštuju pravila koja su usmerena na sprečavanje korupcije i monopolskog ponašanja. Kineske kompanije trebalo bi obavezati na iste standarde.  

Moramo oblikovati pravila koja će uređivati napredak tehnologije i norme ponašanja u sajber prostoru, veštačke inteligencije, biotehnologije kako bi se one koristile da uzdizanje ljudi, a ne za njihovo potčinjavanje. Moramo se zalagati za demokratske vrednosti kako bi smo mogli da ostvarimo išta od ovoga, suprotstaviti se onima koji bi monopolizovali i normalizovali represiju.

Znate, ovo je takođe – ovo je takođe način na koji ćemo moći da odgovorimo na pretnju Rusije. Kremlj napada naše demokratije i koristeći korpciju kaao oružje pokušavajući  da potkopa naš sistem vladavine. Ruski lideri žele da ljudi misle da je naš sistem korumpiraniji ili korumpiran kao i njihov. Ali svet zna da to nije tačno, uključujući i Ruse - ruske građane.

Putin nastoji da oslabi evropski – EU projekat i našu NATO alijansu. Želi da potkopa transatlantsko jedinstvo i našu rešenost, jer je Kremlju mnogo lakše da maltretira i preti pojedinačnim državama nego da pregovara sa snažnom i čvrsto ujedinjenom transatlantskom zajednicom.

Zato – zato zalaganje za suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine ostaje vitalna briga za Evropu i Sjedinjene države. Zbog toga je isticanje bezobzirnosti - ruske bezobzirnosti i hakovanja računarskih mreža u Sjedinjenim Državama i širom Evrope i sveta postalo presudno za zaštitu naše kolektivne bezbednosti. Izazovi sa Rusijom možda su drugačijih od onih sa Kinom, ali su jednako stvarni.

I nije stvar u suprotstavljanju Istoka protiv Zapada. Ne radi se o tome da želimo sukob. Želimo budućnost u kojoj će sve nacije moći slobodno da odrede svoj put bez pretnje nasiljem ili iznudom. Ne možemo i ne smemo da se vratimo uzajamnom suprotstavljanju i blokovskoj rigidnosti hladnog rata. Nadmetanje ne sme isključivati saradnju u pitanjima koja nas sve pogađaju. Na primer, moramo sarađivati, ako hoćemo da svuda pobedimo COVID-19.

Moj prvi predsednički memorandum o nacionalnoj bezbednosti bio je usredsređen na sve veće zdravstvene i humanitarne odgovore usmerene na suzbijanje COVIDa-19 i na bolju prevenciju i pripremu za sledeću pandemiju.

Danas najavljujem da se Sjedinjene države obavezuju na dve milijarde dolara za COVAX, uz obećanje da će dodatne dve milijarde kako bi podstakli i druge da slede naš primer.


Ipak, čak i dok se borimo da se izvučemo iz čeljusti ove pandemije, ponovno javljanje ebole u Africi oštar je podsetnik da moramo istovremeno da radimo na najzad finansiramo zdravstvenu sigurnost; jačamo globalne zdravstvene sisteme i stvaranmo sisteme za rano upozoravanje kako bismo sprečili, otkrili i odgovorili na buduće biološke pretnje, jer će one i dalje javljivati. Moramo raditi zajedno na jačanju i reformi Svetske zdravstvene organizacije. Potreban nam je sistem UN-a usredsređen na biološke pretnje koji može postupati brzo kako bi preduzimao akcije.

Slično tome, ne možemo više odlagati ili činiti apsolutni minimum na rešavanju problema klimatskim promenama. Ovo je globalna, egzistencijalna kriza i svi ćemo patiti - svi ćemo snositi posledice ako ne uspemo.

Moramo da rapidno ubrzamo svoje obaveze i agresivno smanjimo svoje emisije i da jedni druge držimo odgovornima za ispunjavanje naših ciljeva i povećanje naših ambicija.

Zbog toga sam se kao predsednik odmah vratio zemlju u Pariski sporazum, i od danas su Sjedinjene države zvanično ponovo ugovorna strana Pariskog sporazuma, čijem smo sastavljanju pripomogli.

Na Dan planete Zemlje, biću domaćin samita lidera kako bih pomogao u vođenju ambicioznijih akcija među glavnim emiterima, uključujući domaću klimatsku akciju, ovde, u Sjedinjenim Državama.

Zahvalan sam - zahvalan sam na kontinuiranom vođstvu Evrope u klimatskim pitanjima tokom poslednje četiri godine. Zajedno moramo ulagati u tehnološke inovacije koje će pokretati našu budućnost čiste energije i omogućiti nam da gradimo rešenja za čistu energiju na globalnim tržištima.

Pretnja širenja nuklearnog oružja takođe i dalje zahteva pažljivu diplomatiju i saradnju među nama. Potrebna nam je transparentnost i komunikacija kako bismo umanjili rizik od strateškog nesporazuma ili grešaka. Zbog toga su Sjedinjene države i Rusija, bez obzira na druga rivalstva, produžile su Novi START Sporazum na još pet dodatnih pet godina nakon što sam stupio na dužnost, položio zakletvu.

Zbog toga smo rekli da smo spremni da se ponovo uključimo u pregovore sa P5 + 1 o iranskom nuklearnom programu. Moramo takođe da se pozabavimo destabilizacionim aktivnostima Irana na Bliskom istoku što ćemo raditi u tesnoj saradnji sa našim evropskim i drugim partnerima.

Takođe ćemo zajedno raditi na obezbeđivanju fisionog i radiološkog materijala kako bismo sprečili terorističke grupe da ih nabave ili koriste.

Vidite, spektar izazova sa kojima se Evropa i Sjedinjene države moraju zajedno suočiti je širok i složen. I nestrpljiv sam da čujem, nestrpljiv sam da čujem dalje od svojih dobrih prijatelja i izvanrednih lidera, od kancelarke Merkel, o njenim mislima o daljim zajedničkim koracima.

Dakle, dozvolite mi da zaključim sa ovim: Ne možemo dozvoliti da sumnja u sebe ometa našu sposobnost da komuniciramo među sobom i sa širim svetom. Poslednje četiri godine su bile teške. Ali Evropa i Sjedinjene države moraju još jednom da budu lideri od poverenja, sa verom u naše kapacitete, posvećenošću sopstvenoj obnovi, poverenjem jednih u druge i sposobnošću Evrope i Sjedinjenih Država da se zajedno izbore sa bilo kojim izazovom u budučnosti.

Znam da to možemo. Već smo to radili. Baš juče - nakon sedmomesečnog putovanja od 300 miliona milja - NASA je uspješno spustila rover Perseverance na Mars. On je na istraživačkoj misiji, sa elementima koji su predstavljaju doprinos naših evropskih partnera u traganju za dokazima o mogućnosti života izvan naše planete i misterijama univerzuma.

Tokom sledećih nekoliko godina - „Persi“ će biti nedostupan – ali Perseverance će istraživati i sakupljati uzorke sa Crvene planete, tako da će druga misija istraživanja kosmosa, zamišljena kao zajednički napor NASA-e i Evropske svemirske agencije, preuzeti ovu riznicu naučnih čuda i vratiti je kući svima nama.

To je ono što možemo učiniti zajedno. Ako nam naša sposobnost za odlazak do Marsa i nazad ne govori ništa drugo, govori nam da možemo rešiti bilo koji izazov sa kojim se možemo suočiti na Zemlji. Imamo sve što nam treba. I želim da znate da će SAD to učiniti – uradićemo svoj deo posla. Bićemo uz vas. Borićemo se za naše zajedničke vrednosti. Suočićemo se sa izazovima ovog novog istorijskog trenutka.

Amerika se vratila. Dakle, hajde da se okupimo i pokažemo našim čukun-čukun unucima, kada budu čitali o nama, da demokratija, demokratija funkcioniše i deluje, i da nema toga što zajedno, ne možemo učiniti. Pa krenimo na posao. Puno vam hvala.

Hvala narode.