SAD su najveći investitor u Vojsku Srbije

Integralni tekstualni predložak obraćanja ambasadora SAD Kyle-a Scott-a 1. juna 2017. godine u Pančevu prilikom donacije novih vozila Vojsci Srbije, a kojoj je u svom prvom random danu prisusustvovao Predsednik Srbije Aleksandar Vučić 

 


Ambasador SAD Kyle Scott

 

Gospodine Predsedniče, gospodine ministre, generale Dikoviću.  

Želeo bih da iskoristim ovu priliku i da se zahvalim muškarcima i ženama u uniformi Vojske Srbije jer bez njihovog profesionalizma i posvećenosti ništa od ovoga ne bi bilo moguće.   

Posebna mi je čast, gospodine Predsedniče, da ste u prvom radnom danu na svojoj novoj dužnosti, odvojili vreme i pridružili nam se na ovoj ceremoniji kojom obeležavamo predaju 19 novih hamera čija je vrednost veća od 3,8 miliona američkih dolara Vojsci Srbije. 

Ova donacija odražava šire vojno partnerstvo koje Sjedinjene Države žele da ostvare sa Srbijom.

Mi ostajemo najaktivniji i najangažovaniji partner Srbije.

Sjedinjene Države su i najveći investitor u Vojsku Srbije čime pokazujemo naš zajednički interes ka regionalnoj stabilnosti i kolektivnom udruživanju kako bismo očuvali mir.
Nadam se da ćemo jednoga dana, u istoj misiji, videti zajedno Hamere iz Srbije i Hamere iz Amerike. 

Ovih 19 hamera pridružiće se 21  hameru koji smo već ranije donirali. 

Obezbedili smo i važu obuku kao i neophodnu infrastrukturu i opremu za bazu Jug, te pokrili sve troškove učešća Srbije u više od 30 multinacionalnih vežbi u poslednjih 10 godina. 

Usko smo sarađivali na formiranju Balkanskih medicinskih snaga, a planiramo i zajedničku medicinsku misiju u Angoli.

Sve ukupno,
 Sjedinjene Države su u poslednjoj deceniji donirale više od 31 milion dolara za podršku i razvoj Vojske Srbije. 

Činimo to kako bismo podržali istu onu viziju koju ste vi, gospodine predsedniče, istakli juče u svom govoru pred Parlamentom: viziju Srbije koja poseduje dobro opremljenu i modernu vojsku. 

Naša zajednička saradnja na polju bezbednosti u Srbiji šira je od samo vojne saradnje. 

Vaši graničari koriste vozila i opremu koju im je donirao narod Sjedinjenih Država u cilju zaštite vaših granica. 

Naše Zelene beretke su nedavno završile uspešan program obuke zajedno sa pripadnicima SAJ-a, a fokus te obuke bio je borba protiv terorističkih pretnji. Vaše medicinske ustanove koriste savremenu opremu za dijagnostiku koju je donirala vojska Sjedinjenih Država, a nekoliko škola i vrtića u Srbiji brinu o najosetljivijim kategorijama stanovništva u objektima koji su izgrađeni sredstvima programa za humanitarnu pomoć Evropske komande američke vojske.    

Mogu sa sigurnošću reći da Srbija nije mogla obezbediti bolju cenu za hamere.

Ova vozila nisu koštala Srbiju ni jedan dinar. Ona su poklon.

Pored samih vozila, pored hamera, obezbedili smo i obuku, opremu kao i dve godine besplatnog servisa i rezervnih delova. 

Posebno mi je zadovoljstvo da uručim 19 Hamera Vojsci Srbije.

 

*naslov i bold FBD