Glavni tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove  SERGE BRAMMERTZ (Serž Bramerc )rekao je u intervjuu za  televiziju N1info novinaru ĐORĐU NASKOVIĆU   23. oktobra 2018. da su glavna teme razgovora sa srpskim zvaničnicima bili problemi u saradnji Srbije, Hrvatske, i Bosne i Hercegovine u procesuiranju ratnih zločina.

Brammertzove opomene

 

Bramerc podseća da je u poslednje dve ili tri godine primetan pad i u kvantitetu i u kvalitetu regionalne saradnje, te da postoje brojne prepreke koje je otežavaju.

“Kao što znate ako uzmete primer Bosne i Hercegocvine mnoge zločine u toj zemlji počinili su pojedinci koji su sada fizički u Hrvatskoj ili Srbiji. Obe zemlje ne izručuju svoje državljane. Dakle, ti procesi su blokirani, ne napredajuju. Videli smo u brojnim slučajivima kada su zahtevi iz Sarajeva bili upućeni u Zagreb, da ima veoma malo napretka, jer nema podrške vlasti u Hrvatskoj”, istakao je Bramerc. 

Tužilac je dodao da postoje brojni razlozi za zabrinutost, o čemu je razgovarao sa vlastima u sve tri zemlje. 

“Neohpodno je popraviti situaciju, jer iza svih tih slučajeva koji ne napredaju su mnogi preživeli i mnoge žrtve koje žele da vide ispunjenje pravde”, kazao je on. 

Podsetio je i da je u zemljama regiona prisutno veličanje ratnih zločinaca i negiranje zločina.

“Rekao sam više puta da je uvredljivo za žrtve i preživele kada vide kako se države odnose prema određenim pojedincima. Naravno da mi je teško da to shvatimn, jer ti ljudi koje tretiraju kao heroji su upravno suprotno od heroja. Svi oni o kojima govorimo su osuđeni od međunarodnih ili nacionalnih sudova za kršenje međunarodnih sporazuma i ženevskih konvencija, što znači da su osuđeni jer su dali naredbe da se pogube zarobljenici, ili su stajali pored kada su počinjena masovna silovanja ili jer su naredili uništavanje sela”, istakao je Bramerc.

Dodao je da nema ničeg herojskog u onome što su uradili, i da je reč samo o ratnim zločincima koji su zbog toga i osuđeni.

“Takođe veoma je razočaravajući da se i među političkim liderima mnogi ugledaju na njih. To je veoma razgočaravajuće i kontraproduktivno za pomirenje”, ocenio je sagovornik N1, ističući da je reč o problemu koji se javlja u sve tri zemlje regiona.

“Kada sam bio ovde pre šest meseci bio je incident sa generalnom Lazarevićem koji je držao predavanje na Vojnoj akademiji. Videli smo to nedavno u vezi sa tretmanom pojedinih osuđenih ratnih zločinaca u Hrvatskoj i naravno kao i u Bosni i Hercegovini takođe. To je zaista vidljivo u celom regionu”, primetio je on.

Bramerc je rekao da je taj problem više bio pitanje razgovora sa srpskim zvaničnicima prilikom prethodne posete Beogradu, a da se danas i juče o tome nije pričalo. 

“Nije bilo incidenata o kojima je trebalo da razgovaramo. Ovoga puta više smo se fokusitarli na našu saradnju, na pitanje nestalih, kao i na to kako da popravimo situaciju”, objasnio je tužilac.